Esi drošs

Lai Tavs lidojums būtu drošs, neapdraudētu citas personas vai mantu, bezpilota gaisa kuģu lietošanā ir svarīgi ievērot vairākas pamatlietas, kuras atradīsi šeit! Ja lidojums nav paaugstināta riska – droši lido! Ja vēlies veikt paaugstināta riska lidojumus – Tev būs jānokārto pārbaudes un jāsaņem CAA atļauja!

Iepazīsties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.368 ”Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”

Tu vari būt tālvadības pilots, ja Tev ir

 • 18 gadi
 • 16 gadi, izņemot gadījumu, kad tiek veikts paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojums
 • bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 0,5 kg un tā veiktspēja neļauj sasniegt augstumu, kas pārsniedz 50 m no zemes vai ūdens virsmas
 • bezpilota gaisa kuģa lidojums tiek veikts 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kas atbilst noteikumos tālvadības pilotiem noteiktajām prasībām, uzraudzībā

Pirms  katra lidojuma veikšanas tālvadības pilota pienākums ir iepazīties ar aeronavigācijas informāciju, kas pieejama ais.lgs.lv  un kurā atrodama lidojumiem nepieciešamā informācija par Latvijas gaisa telpu!

IEVĒRO! 

Aeronavigācijas informācija sastāv no:
– Pastāvīgās informācijas – AIP  ais.lgs.lv/aiseaip, kurā var atrast informāciju par lidlaukiem un gaisa telpas struktūru
– Mainīgās informācijas – NOTAM ais.lgs.lv/notam, kurā var iepazīties ar lidojumiem svarīgām informācijas izmaiņām, piemēram, īslaicīgiem gaisa telpas ierobežojumiem

Bezpilota gaisa kuģim jābūt marķētam ar tā īpašnieka

 • vārdu un uzvārdu / juridiskām personām ar nosaukumu
 • deklarēto dzīvesvietas adresi / juridiskām personām ar juridisko adresi
 • tālruņa numuru

Marķējumam jābūt nolasāmam, neizmantojot papildu iekārtas vai instrumentus

Esi redzams – drona lidojuma laikā identificē sevi kā drona pilotu vai lidojuma novērotāju

Lieto atstarojošo vesti!

Pirms drona lidojumu veikšanas, izvērtēt:

 • apkārtējās vides specifiku
 • ģeogrāfisko izvietojumu
 • meteoroloģiskos apstākļus
 • Izvērtē riskus un nosaki drošu attālumu līdz trešajām personām veicot lidojumu ar dronu, kura kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 250 g un lidojuma ātrums nepārsniedz 19 metrus/sekundē
 • Ievēro 30 m distanci horizontālajā plaknē no trešajām personām veicot lidojumu ar dronu, kura kopējā pacelšanās masa pārsniedz 250 g, bet nepārsniedz 1,5 kg un lidojuma ātrums nepārsniedz 19 metrus/sekundē
 • Ievēro 150 m distance horizontālajā plaknē no trešajām personām, būvēm un atpūtas zonām veicot lidojumu ar dronu, kura kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1,5 kg, bet nepārsniedz 25 kg un lidojuma ātrums nepārsniedz 36 metrus/sekundē

Atceries!

Drona lidojumi nedrīkst ierobežot vai kavēt valsts iestādes darbības, kas saistītas ar reaģēšanas un avārijas seku likvidēšanas darbiem un ierašanos avārijas, negadījuma un ugunsgrēka vietā

Ievēro!

Drona lidojumus avārijas, negadījuma un ugunsgrēka vietā, kā arī 50 m attālumā no vietas, kur notiek reaģēšanas un avārijas seku likvidēšanas darbi, atļauts veikt tikai pēc saskaņošanas ar tās valsts iestādes atbildīgo personu, kura koordinē reaģēšanas un avārijas seku likvidēšanas darbus

 • Drona lidojumu aizliegts veikt tuvāk par:
 • 5 km no instrumentālajiem lidojumiem sertificēta lidlauka skrejceļa sliekšņa (IFR)
 • 3 km no vizuālajiem lidojumiem sertificēta lidlauka skrejceļa sliekšņa (VFR)
 • 1 km no vizuālajiem lidojumiem sertificēta helikoptera lidlauka kontrolpunkta (VFR)
 • Zonās, kas izveidotas ap lidlaukiem, ir papildus noteikti drona masas un lidojuma augstuma ierobežojumi

Drona lidojumu veic ne tuvāk par 50 m horizontālajā plaknē no cilvēku pulcēšanās vietām

Svarīgi!

 • Iepazīsties ar objektiem virs kuriem saskaņā ar noteikumiem aizliegts veikt drona lidojumu tuvāk par noteikumos noteikto attālumu
 • Ja vēlies veikt drona lidojumu tuvāk par noteikumos noteiktos - saskaņo to ar šāda objekta īpašnieku vai valdītāju

Drona lidojumu aizliegts veikt tuvāk par   par 50 m horizontālajā plaknē no publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa norises vietas

Tu vari veikt šādus lidojumus ja:

 • Esi saņēmis  no pasākuma organizatora rakstisku saskaņojumu par drona lidojumu
 • Pasākuma organizators drona lidojumu ir saskaņojis ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta pasākuma norise, un ir nodrošinājis sabiedrības informēšanu par drona lidojumu

Atļauts izmantot tikai atbilstošas radiofrekvences sīkāka informācija:

www.vases.lv/lv/content/rpas-droni

Drona lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā, ja nav noteikti papildu ierobežojumi, var veikt augstumā, kas nepārsniedz 120 m (393,7 pēdas) no zemes vai ūdens virsmas ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 25 kg

superjet100-lateral_fr-ca

Lidojumu veic drošā attālumā no citiem gaisa telpas lietotājiem:

 • Ievēro distanci
 • Neradi sadursmes riskus
 • nekavējoties dod ceļu komerciālo gaisa pārvadājumu un vispārējās nozīmes aviācijas gaisa telpas lietotājiem
 • dod ceļu citam dronam, kas nekustīgi karājas gaisā vai lido zemākā augstumā
 • maini lidojuma virzienu pa labi attiecībā pret citu dronu, ar kuru lidojumu trajektorijas krustojas vienādā augstumā vai kas tiek apdzīts

 no 30 minūtēm pirms saullēkta

Dronu lidojumi atļauti laika posmā 

un līdz 30 minūtēm pēc saulrieta.

Drona lidojumu veic tiešā redzamībā, bet ne tālāk par 500 m horizontālajā plaknē no tālvadības vietas

 Saglabā nepārtrauktu un netraucētu vizuālu kontaktu ar dronu, nodrošini tā izvairīšanos no šķēršļiem

Ja Tu ievēro šādus nosacījumus, Tu vari veikt drona lidojumu ārpus tiešās redzamības:

 • Noteikums 1
 • Noteikums 2
 • Noteikums 3
 • Noteikums 4

Tu vadi dronu, izmantojot attēlus, kas tiek saņemti no uz drona uzstādītas video kameras

Drona kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 1,5 kg

Tu esi piesaistījis lidojumu novērotāju, kurš atrodoties Tev blakus, bez tehnisko līdzekļu iesaistes, novērojot gaisa telpu un apkārt esošos apdraudējumus, sniedz Tev atbalstu droša lidojuma izpildei

Drona lidojums tiek veikts ne tālāk par 250 m horizontālajā plaknē no tālvadības vietas

Apdrošini savu civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kurus Tavs drons varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai,mantai, kā arī videi.

Tev nav vajadzīga apdrošināšana ja :

 • Tev ir lidmodelis, kura kopējā pacelšanās masa ir mazāka par 20 kg un ar kuru tiek veikti lidojumi lidmodeļu sporta organizāciju un biedrību noteiktajā kārtībā
 • Tev ir gaisa pūķis
 • 150 000
 • 500 000
 • 1 000 000

Bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa ir no 250 g līdz 1500 g un tiek veikti paaugstināta riska lidojumi​Bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa ir no 1501 g līdz 5000 g

Bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa ir virs 5000 g

Ja Tu plāno veikt paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumu :

Nokārto

 • Teorētisko zināšanu un praktisko prasmju pārbaudi

Veic

 • Bezpilota gaisa kuģa lidojumu darbības riska novērtējumu
 • Nosaki riska klasi un veicamās darbības

Iesniedz

 • iesniegumu Civilās aviācijas aģentūrā paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai

Tev ir aizliegts pilotēt dronu vai pildīt lidojumu novērotāja pienākumus, ja atrodies alkoholisko vielu ietekmē un alkohola koncentrācija asinīs  pārsniedz 0,2 promiles, vai ja Tu esi narkotisko, psihotropo vai citu  apreibinošu vielu ietekmē