test

  fsdvcb
  TEst

   Informācija par plānoto darbību

   Lidojumi tiešajā redzamībā (VLOS) tuvāk par noteikumos noteikto attālumu līdz trešajām personām, valsts autoceļu pārvadiem, valsts galvenajiem autoceļiem, valsts reģionālajiem autoceļiem, tiltiem, elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110kV un 330kV, to iekārtām un būvēm, dzelzceļa infrastruktūras un kapsētām, apdzīvotu vietu ielas malas, atsevišķiem infrastruktūras objektiem un gaisa telpas struktūras elementos EVR RPAS, kas izveidoti tikai bezpilota gaisa kuģu lidojumu ierobežošanai:

   • virs kontrolētas teritorijas, apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām
   • augstumā līdz 120m virs zemes vai ūdens virsmas (ja konkrētajā vietā nav noteikti citi ierobežojumi)
   • ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa ir līdz 1.5kg un gabarītizmēri nepārsniedz 1m.

   Sīkāka informācija un risku novērtējums: LEJUPIELĀDĒT


   Summary