ATKĀPE NO NOTEIKUMU PAMATPRASĪBAS
Nepieciešams veikt lidojumus:
SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJIEM LIDOJUMIEM
Lidojuma veids:
Darbības vide:
Lidojuma augstums:
Sertificētu lidlauku tuvums:
Gaisa telpas struktūras elements:
INFORMĀCIJA PAR BEZPILOTA GAISA KUĢI
UAS masa:
Gabarītizmēri:


Lūdzu, izvēlieties atkāpi no noteikumu pamatprasības(-ām) un norādiet sīkāku informāciju par plānotajām darbībām, lai aprēķinātu noteiktās prasības!