Pieteikuma anketa

A2 kompetences sertifikāta iegūšana tālvadības pilotiem, kuri Civilās aviācijas aģentūrā ir nokārtojuši praktisko prasmju pārbaudes

Šī pieteikuma anketa paredzēta tikai tiem tālvadības pilotiem, kuri Civilās aviācijas aģentūrā ir nokārtojuši praktisko prasmju pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumiem Nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” (noteikumi zaudējuši spēku 01.07.2021) un vēlas iegūt A2 kompetences sertifikātu bez papildus klātienes eksāmena kārtošanas.

Šādi A2 kompetences sertifikātu iespējams iegūt līdz 2021.gada 31.decembrim, ja līdz tam ir:

Civilās aviācijas aģentūras “Lēmumi par tālvadības pilota teorētisko zināšanu un praktisko prasmju pārbaužu nokārtošanu” tika pieņemti līdz 2021.gada 1.jūlijam. No 2021.gada 1.jūlija Civilās aviācijas aģentūra praktisko prasmu pārbaudes vairs neorganizē.

Lēmuma paraugs:

Apgūt A1/A3 apakškategorijas tiešsaistes apmācību kursu un nokārtot eksāmenu iespējams šeit: “Atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes apmācību kurss”. Apliecinājums par apgūto tiešsaistes apmacību kursu un sekmīgi nokārtoto A1/A3 eksāmenu pieejams reģistra sistēmā https://e.caa.lv/ sadaļā “Mans profils – Manas apliecības”.

* – Ja A1/A3 eksāmens ir nokārtots citā valstī, aņemto apliecinājumu par tiešsaistes apmācību pabeigšanu nepieciešams augšupielādēt reģistra sistēmā https://e.caa.lv/ sadaļā “Mans profils – Manas apliecības”.

Apliecinājuma paraugs:

Pirms pieteikuma iesniegšanas jāveic maksājums – 5 EUR par sertifikāta izsniegšanu saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.999 “Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 18.2.punkts).

Maksājuma uzdevumu vai citu dokumentu, kas apliecina veikto maksājumu, nepieciešams pievienot pieteikuma anketā.

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmēja nosaukums: Civilās aviācijas aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000196469
Bankas konts: LV27TREL9170394005000
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: 18.2. Par A2 sertifikātu (TĀLVADĪBAS PILOTA VĀRDS, UZVĀRDS, PIEŠĶIRTAIS REĢISTRA NUMURS (LVA-RP-#############))

Korekti aizpildītas un nosūtītas pieteikuma formas gadījumā informācija par tālvadības pilotam piešķirto A2 kompetences sertifikātu 1-2 darba dienu laikā būs pieejama reģistra sistēmā https://e.caa.lv/ sadaļā “Mans profils – Manas apliecības”, kur iegūto sertifikātu būs iespējams lejupielādēt digitālā formātā.