PĀRBAUDES

Tālvadības pilotam, kurš vēlas veikt paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumus, jānokārto atbilstošas pārbaudes

I UN II RISKA KLASE

Ļauj vadīt bezpilota gaisa kuģi atsevišķos paaugstināta riska lidojumos, kam saņemta Civilās aviācijas aģentūras atļauja. Piemēram, lidojumi tuvāk trešajām personām, virs ielām un autoceļiem, diennakts tumšajā laikā u.c.

 

* - lai tiktu atļauts vadīt bezpilota gaisa kuģa lidojumus virs cilvēku pulcēšanās vietas, lidlauku tuvumā, augstāk par noteikumos noteikto augstumu, publiskajos pasākumos vai ārpus tiešās redzamības apdzīvotās vietās, pārbaudes nepieciešams nokārtot klātienē

TEORĒTISKO ZINĀŠANU PĀRBAUDE
Ja UA kopējā pacelšanās masa ir līdz 1.5kg: attālināti vai klātienē
Ja UA kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1.5kg: klātienē


PRAKSTISKO  PRASMJU PĀRBAUDE
Ja UA kopējā pacelšanās masa ir līdz 1.5kg: patstāvīgi
Ja UA kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1.5kg: klātienē

III LĪDZ VI RISKA KLASE

Pārbaudes tiek kārtotas klātienē. Praktisko prasmju pārbaudē, tiek noteiktas stingrākas prasības.

TEORĒTISKO ZINĀŠANU PĀRBAUDE
klātienē


PRAKSTISKO  PRASMJU PĀRBAUDE
klātienē

1.SOLIS: TEORĒTISKO ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Teorētiskā zināšanu pārbaude ilgst 30 minūtes un sastāv no 30 jautājumiem ar atbilžu variantiem par šādām tēmām:

 • Vispārīgie jautājumi
 • Pamatprasības
 • Papildprasības
 • Prasības UA vadībā iesaistītajām personām
 • Paaugstināta riska UA lidojums
 • Lidmodeļi, gaisa baloni un raķetes
 • Atgadījumu ziņošana
 • Gaisa telpas klases
 • Gaisa telpas struktūras elementi
 • Aeronavigācijas informācijas pakalpojumi
 • Aeronavigācijas Informācijas Publikācija (AIP)
 • NOTAM paziņojumi
 • Gaisa telpas rezervēšana
 • Lidojuma pamatprincipi
  • Fiksētu spārnu gaisa kuģiem
  • Rotējošu spārnu gaisa kuģiem
 • Attālināta vadība
 • Automātiski lidojumi
 • UAS apkope
 • Drošuma apsvērumi
 • Medicīniskās prasības
 • Uztvere
 • Nogurums
 • Uzmanība
 • Apkārtējās vides faktori
 • Meteoroloģisko apstākļu noskaidrošana
 • Ietekme uz UAS darbību
  • Vējš
  • Nokrišņi
  • Gaisa temperatūra
  • Redzamība
  • Saules aktivitātes
 • Standarta darbības procedūras
  • Lidojumu plānošana
  • Pirmslidojuma procedūras
  • Lidojuma procedūras
  • Pēclidojuma procedūras
 • Ārkārtas procedūras
 • Avārijas procedūras

Teorētisko zināšanu pārbaude ir nokārtota, ja pieļautas ne vairāk par 3 nepareizām atbildēm. Saņemot neapmierinošu novērtējumu, teorētisko zināšanu pārbaudi atkārtoti atļauts kārtot ne ātrāk kā nākamajā dienā.

Karte

Norises vieta: Civilās aviācijas aģentūra (3.stāva pārbaužu telpa)
Norises laiki: Pirmdienās (10:00) un Trešdienās (13:00)
Pieteikšanās: nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās 24 stundas pirms pārbaudes sākuma

2.SOLIS: PRAKTISKO PRASMJU PĀRBAUDE

Praktisko prasmju pārbaudē, atbildot uz jautājumiem un izpildot inspektora uzdotos uzdevumus, tālvadības pilotam jādemonstrē šādas zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetence):

 • Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumu/nosacījumu identificēšana
 • Ierobežojumu ap objektiem uz zemes identificēšana
 • Apkārtējās vides specifikas novērtējums un riska mazināšanas pasākumu ieviešana
 • Meteoroloģisko apstākļu pārbaude
 • Apkārt esošās gaisa telpas un uz zemes esošās situācijas izprašana
 • Risku izvērtēšana
 • Laika apstākļu ietekmes apzināšanās
 • Atbilstošu lēmumu pieņemšana
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas uzbūve, darbības pamatprincipi, tehniskie parametri un iestatījumi
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas uzturēšana darba kārtībā
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas transportēšana
 • Pirmslidojuma procedūras:
  • Lidojuma vietas apsekošana, novērtēšana un riska mazināšanas pasākumu ieviešana
  • Lidojumā iesaistīto personu instruktāža (ja attiecināms)
  • Meteoroloģisko apstākļu pārbaude
  • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas sagatavošana un pirmslidojuma pārbaudes
 • Lidojuma procedūras:
  • Situācijas apzināšanās, ņemot vērā apkārtējās vides specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, lidojumā neiesaistītās personas un citus gaisa telpas lietotājus
  • Nepārtraukta bezpilota gaisa kuģa saglabāšana vizuālā tiešā redzamībā
  • Telemetrijas datu uzraudzīšana
  • Bezpilota gaisa kuģa distancēšana, lai izvairītos no sadursmēm
 • Pēclidojuma procedūras:
  • Pēclidojuma pārbaudes
 • Citu gaisa telpas lietotāju tuvošanās bezpilota gaisa kuģa lidojuma trajektorijai
 • Lidojumā neiesaistītu personu un dzīvnieku tuvošanās gadījumā
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas bojājums vai atteice
 • Bezpilota gaisa kuģa vadības iekārtu signāla zudumu gadījumā
 • Globālās navigācijas satelītu sistēmas signāla zudumu gadījumā
 • Tālvadības pilota darbspējas zaudēšanas gadījumā
 • Citas bezpilota gaisa kuģa ražotāja vai ekspluatanta noteikta avārijas procedūra

Bezpilota gaisa kuģa lidojuma vadīšanas prasmes demonstrēšana, izpildot uzdevumus atbilstoši konkrētajai kategorijai

Papildu informācija:

KategorijaKopējā pacelšanās masaGabarītizmēri
Multirotoru< 4kg< 3m
< 25kg
> 25kg
Rotējošu spārnu
(helikoptera tipa)
< 4kg
< 25kg
> 25kg
Fiksētu spārnu
(lidmašīnas tipa)
< 4kg
< 25kg
> 25kg
Citas kategorijas UAS

Karte

Norises vieta: Baloži, Ķekavas novads
Norises laiki: individuāla vienošanās
Pieteikšanās: pēc sekmīgi nokārtotas teorētisko zināšanu pārbaudes