Tālvadības pilotam, kurš vēlas veikt paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumus, jānokārto atbilstošas  pārbaudes.

1.SOLIS: TEORĒTISKO ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Teorētiskā zināšanu pārbaude ilgst 30 minūtes un sastāv no 30 jautājumiem ar atbilžu variantiem par šādām tēmām:

 • Vispārīgie jautājumi
 • Pamatprasības
 • Papildprasības
 • Prasības UA vadībā iesaistītajām personām
 • Paaugstināta riska UA lidojums
 • Lidmodeļi, gaisa baloni un raķetes
 • Atgadījumu ziņošana
 • Gaisa telpas klases
 • Gaisa telpas struktūras elementi
 • Aeronavigācijas informācijas pakalpojumi
 • Aeronavigācijas Informācijas Publikācija (AIP)
 • NOTAM paziņojumi
 • Gaisa telpas rezervēšana
 • Lidojuma pamatprincipi
  • Fiksētu spārnu gaisa kuģiem
  • Rotējošu spārnu gaisa kuģiem
 • Attālināta vadība
 • Automātiski lidojumi
 • UAS apkope
 • Drošuma apsvērumi
 • Medicīniskās prasības
 • Uztvere
 • Nogurums
 • Uzmanība
 • Apkārtējās vides faktori
 • Meteoroloģisko apstākļu noskaidrošana
 • Ietekme uz UAS darbību
  • Vējš
  • Nokrišņi
  • Gaisa temperatūra
  • Redzamība
  • Saules aktivitātes
 • Standarta darbības procedūras
  • Lidojumu plānošana
  • Pirmslidojuma procedūras
  • Lidojuma procedūras
  • Pēclidojuma procedūras
 • Ārkārtas procedūras
 • Avārijas procedūras

Teorētisko zināšanu pārbaude ir nokārtota, ja pieļautas ne vairāk par 3 nepareizām atbildēm. Saņemot neapmierinošu novērtējumu, teorētisko zināšanu pārbaudi atkārtoti atļauts kārtot ne ātrāk kā nākamajā dienā.

Karte

Norises vieta: Civilās aviācijas aģentūra (3.stāva pārbaužu telpa)
Norises laiki: Pirmdienās (10:00) un Trešdienās (13:00)
Pieteikšanās: nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

2.SOLIS: PRAKTISKO PRASMJU PĀRBAUDE

Praktisko prasmju pārbaudē, atbildot uz jautājumiem un izpildot inspektora uzdotos uzdevumus, tālvadības pilotam jādemonstrē šādas zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetence):

 • Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumu/nosacījumu identificēšana
 • Ierobežojumu ap objektiem uz zemes identificēšana
 • Apkārtējās vides specifikas novērtējums un riska mazināšanas pasākumu ieviešana
 • Meteoroloģisko apstākļu pārbaude
 • Apkārt esošās gaisa telpas un uz zemes esošās situācijas izprašana
 • Risku izvērtēšana
 • Laika apstākļu ietekmes apzināšanās
 • Atbilstošu lēmumu pieņemšana
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas uzbūve, darbības pamatprincipi, tehniskie parametri un iestatījumi
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas uzturēšana darba kārtībā
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas transportēšana
 • Pirmslidojuma procedūras:
  • Lidojuma vietas apsekošana, novērtēšana un riska mazināšanas pasākumu ieviešana
  • Lidojumā iesaistīto personu instruktāža (ja attiecināms)
  • Meteoroloģisko apstākļu pārbaude
  • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas sagatavošana un pirmslidojuma pārbaudes
 • Lidojuma procedūras:
  • Situācijas apzināšanās, ņemot vērā apkārtējās vides specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, lidojumā neiesaistītās personas un citus gaisa telpas lietotājus
  • Nepārtraukta bezpilota gaisa kuģa saglabāšana vizuālā tiešā redzamībā
  • Telemetrijas datu uzraudzīšana
  • Bezpilota gaisa kuģa distancēšana, lai izvairītos no sadursmēm
 • Pēclidojuma procedūras:
  • Pēclidojuma pārbaudes

 

 • Citu gaisa telpas lietotāju tuvošanās bezpilota gaisa kuģa lidojuma trajektorijai
 • Lidojumā neiesaistītu personu un dzīvnieku tuvošanās gadījumā
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas bojājums vai atteice
 • Bezpilota gaisa kuģa vadības iekārtu signāla zudumu gadījumā
 • Globālās navigācijas satelītu sistēmas signāla zudumu gadījumā
 • Tālvadības pilota darbspējas zaudēšanas gadījumā
 • Citas bezpilota gaisa kuģa ražotāja vai ekspluatanta noteikta avārijas procedūra

Bezpilota gaisa kuģa lidojuma vadīšanas prasmes demonstrēšana, izpildot uzdevumus atbilstoši konkrētajai kategorijai

Praktisko prasmju pārbaudi tālvadības pilots kārto patstāvīgi, veicot lidojumu ar savu attiecīgas kategorijas bezpilota gaisa kuģi.

KategorijaKopējā pacelšanās masaGabarītizmēri
Multirotoru< 4kg< 3m
< 25kg
> 25kg
Rotējošu spārnu
(helikoptera tipa)
< 4kg
< 25kg
> 25kg
Fiksētu spārnu
(lidmašīnas tipa)
< 4kg
< 25kg
> 25kg
Citas kategorijas UAS
Karte

Norises vieta: Baloži, Ķekavas novads
Norises laiki: individuāla vienošanās
Pieteikšanās: pēc sekmīgi nokārtotas teorētisko zināšanu pārbaudes

Praktisko prasmju pārbaude sastāv no šādām daļām:

MUTISKA PĀRBAUDE
Tālvadības pilotam tiek uzdoti jautājumi par konkrēta tipa bezpilota gaisa kuģa uzbūvi atbilstoši ražotāja dokumentācijai, tehniskajiem parametriem, tā aprīkojumu, darbības pamatprincipiem un ražotāja lietošanas instrukcijām.

BEZPILOTA GAISA KUĢA VADĪŠANAS PRASMJU PĀRBAUDE
Tālvadības pilotam jādemonstrē bezpilota gaisa kuģa lidojuma vadīšanas prasmes, izpildot uzdevumus atbilstoši konkrētajai kategorijai.

Multirotoru un rotējošu spārnu (helikoptera tipa) bezpilota gaisa kuģa kategorijai tālvadības pilotam jādemonstrē spēja veikt bezpilota gaisa kuģa:

 • pacelšanos;
 • karāšanos vienā punktā attiecībā pret zemi;
 • rotēšanu ap vertikālo asi;
 • kustību uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi;
 • vertikālu kvadrātu un horizontālu kvadrātu, nemainot bezpilota gaisa kuģa vērsumu;
 • horizontālu kvadrātu, mainot bezpilota gaisa kuģa frontālo vērsumu lidojuma virzienā;
 • astotnieka figūru, nemainot bezpilota gaisa kuģa frontālo vērsumu;
 • pacelšanos un nosēšanos 45 grādu leņķī;
 • dezorientācijas kontroli pēc bezpilota gaisa kuģa rotēšanas ap vertikālo asi;
 • karāšanos vienā punktā attiecībā pret zemi bez globālās navigācijas satelītu sistēmas un citu horizontālās pozīcijas stabilizācijas sistēmu palīdzības*;
 • nosēšanos;
 • automātisku lidojumu izpildi (automātiska lidojuma maršruta sastādīšana, pacelšanās, automātiska lidojuma pārtraukšana un vadības saglabāšana, nosēšanās).

* – prasība piemērojama bezpilota gaisa kuģiem, kuru kopējā pacelšanās masa ir lielāka par 1,5 kg

Vadlīnijas tālvadības pilotu praktisko prasmju pārbaudei:    LEJUPIELĀDĒT

Fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) bezpilota gaisa kuģa kategorijai tālvadības pilotam jādemonstrē spēja veikt bezpilota gaisa kuģa:

 • pacelšanos;
 • pagriezienus, saglabājot lidojuma augstumu;
 • lidojuma ātruma izmaiņas, saglabājot lidojuma augstumu;
 • horizontālu astotnieka figūru;
 • atgūšanos pēc iekrišanas grīstē;
 • nosēšanos;
 • automātisku bezpilota gaisa kuģa lidojumu izpildi (automātiska lidojuma maršruta sastādīšana, pacelšanās, automātiska lidojuma pārtraukšana un vadības saglabāšana, nosēšanās).

Citām bezpilota gaisa kuģa kategorijām – tālvadības pilotam jādemonstrē spēja veikt bezpilota gaisa kuģa:

 • pacelšanos;
 • kontroli lidojuma laikā;
 • nosēšanos.

STANDARTA UN AVĀRIJAS PROCEDŪRU DEMONSTRĒŠANA
Tālvadības pilotam jādemonstrē:

 1. bezpilota gaisa kuģa lidojuma standarta procedūru izpildi pirmslidojuma, lidojuma un pēclidojuma fāzēs;
 2. spēju atbilstoši reaģēt:
  • citu gaisa telpas lietotāju, lidojumā neiesaistītu personu un dzīvnieku tuvošanās gadījumā;
  • bezpilota gaisa kuģa sistēmas bojājumu vai atteices gadījumā;
  • vadības iekārtu signāla zudumu gadījumā;
  • globālās navigācijas satelītu sistēmas signāla zudumu gadījumā;
  • tālvadības pilota darbspējas zaudēšanas gadījumā.