PĀRBAUDES

Tālvadības pilotam, kurš vēlas veikt paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumus, jānokārto atbilstošas pārbaudes

I UN II RISKA KLASE

TEORĒTISKO ZINĀŠANU PĀRBAUDE
Ja UA kopējā pacelšanās masa ir līdz 1.5kg: attālināti vai klātienē
Ja UA kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1.5kg: klātienē


PRAKSTISKO  PRASMJU PĀRBAUDE
Ja UA kopējā pacelšanās masa ir līdz 1.5kg: patstāvīgi
Ja UA kopējā pacelšanās masa pārsniedz 1.5kg: klātienē

III LĪDZ VI RISKA KLASE

TEORĒTISKO ZINĀŠANU PĀRBAUDE
klātienē


PRAKSTISKO  PRASMJU PĀRBAUDE
klātienē

1.SOLIS: TEORĒTISKO ZINĀŠANU PĀRBAUDE

Teorētiskā zināšanu pārbaude ilgst 30 minūtes un sastāv no 30 jautājumiem ar atbilžu variantiem par šādām tēmām:

 • Vispārīgie jautājumi
 • Pamatprasības
 • Papildprasības
 • Prasības UA vadībā iesaistītajām personām
 • Paaugstināta riska UA lidojums
 • Lidmodeļi, gaisa baloni un raķetes
 • Atgadījumu ziņošana
 • Gaisa telpas klases
 • Gaisa telpas struktūras elementi
 • Aeronavigācijas informācijas pakalpojumi
 • Aeronavigācijas Informācijas Publikācija (AIP)
 • NOTAM paziņojumi
 • Gaisa telpas rezervēšana
 • Lidojuma pamatprincipi
  • Fiksētu spārnu gaisa kuģiem
  • Rotējošu spārnu gaisa kuģiem
 • Attālināta vadība
 • Automātiski lidojumi
 • UAS apkope
 • Drošuma apsvērumi
 • Medicīniskās prasības
 • Uztvere
 • Nogurums
 • Uzmanība
 • Apkārtējās vides faktori
 • Meteoroloģisko apstākļu noskaidrošana
 • Ietekme uz UAS darbību
  • Vējš
  • Nokrišņi
  • Gaisa temperatūra
  • Redzamība
  • Saules aktivitātes
 • Standarta darbības procedūras
  • Lidojumu plānošana
  • Pirmslidojuma procedūras
  • Lidojuma procedūras
  • Pēclidojuma procedūras
 • Ārkārtas procedūras
 • Avārijas procedūras

Teorētisko zināšanu pārbaude ir nokārtota, ja pieļautas ne vairāk par 3 nepareizām atbildēm. Saņemot neapmierinošu novērtējumu, teorētisko zināšanu pārbaudi atkārtoti atļauts kārtot ne ātrāk kā nākamajā dienā.

Karte

Norises vieta: Civilās aviācijas aģentūra (3.stāva pārbaužu telpa)
Norises laiki: Pirmdienās (10:00) un Trešdienās (13:00)
Pieteikšanās: nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās 24 stundas pirms pārbaudes sākuma

2.SOLIS: PRAKTISKO PRASMJU PĀRBAUDE

Praktisko prasmju pārbaudē, atbildot uz jautājumiem un izpildot inspektora uzdotos uzdevumus, tālvadības pilotam jādemonstrē šādas zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetence):

 • Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumu/nosacījumu identificēšana
 • Ierobežojumu ap objektiem uz zemes identificēšana
 • Apkārtējās vides specifikas novērtējums un riska mazināšanas pasākumu ieviešana
 • Meteoroloģisko apstākļu pārbaude
 • Apkārt esošās gaisa telpas un uz zemes esošās situācijas izprašana
 • Risku izvērtēšana
 • Laika apstākļu ietekmes apzināšanās
 • Atbilstošu lēmumu pieņemšana
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas uzbūve, darbības pamatprincipi, tehniskie parametri un iestatījumi
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas uzturēšana darba kārtībā
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas transportēšana
 • Pirmslidojuma procedūras:
  • Lidojuma vietas apsekošana, novērtēšana un riska mazināšanas pasākumu ieviešana
  • Lidojumā iesaistīto personu instruktāža (ja attiecināms)
  • Meteoroloģisko apstākļu pārbaude
  • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas sagatavošana un pirmslidojuma pārbaudes
 • Lidojuma procedūras:
  • Situācijas apzināšanās, ņemot vērā apkārtējās vides specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, lidojumā neiesaistītās personas un citus gaisa telpas lietotājus
  • Nepārtraukta bezpilota gaisa kuģa saglabāšana vizuālā tiešā redzamībā
  • Telemetrijas datu uzraudzīšana
  • Bezpilota gaisa kuģa distancēšana, lai izvairītos no sadursmēm
 • Pēclidojuma procedūras:
  • Pēclidojuma pārbaudes
 • Citu gaisa telpas lietotāju tuvošanās bezpilota gaisa kuģa lidojuma trajektorijai
 • Lidojumā neiesaistītu personu un dzīvnieku tuvošanās gadījumā
 • Bezpilota gaisa kuģa sistēmas bojājums vai atteice
 • Bezpilota gaisa kuģa vadības iekārtu signāla zudumu gadījumā
 • Globālās navigācijas satelītu sistēmas signāla zudumu gadījumā
 • Tālvadības pilota darbspējas zaudēšanas gadījumā
 • Citas bezpilota gaisa kuģa ražotāja vai ekspluatanta noteikta avārijas procedūra

Bezpilota gaisa kuģa lidojuma vadīšanas prasmes demonstrēšana, izpildot uzdevumus atbilstoši konkrētajai kategorijai

Papildu informācija:

Kategorija Kopējā pacelšanās masa Gabarītizmēri
Multirotoru < 4kg 3m
< 25kg
> 25kg
Rotējošu spārnu (helikoptera tipa) < 4kg
< 25kg
> 25kg
Fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) < 4kg
< 25kg
> 25kg
Citas kategorijas UAS
Karte

Norises vieta: Baloži, Ķekavas novads
Norises laiki: individuāla vienošanās
Pieteikšanās: pēc sekmīgi nokārtotas teorētisko zināšanu pārbaudes