NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

Bezpilota gaisa kuģis (“UA”) ir jebkurš gaisa kuģis, ko ekspluatē vai kas konstruēts autonomai ekspluatācijai vai pilotēšanai no attāluma bez pilota gaisa kuģī. Neatkarīgi no tā izmēra, masas, konfigurācijas vai kopējās pacelšanās masas, tas ir uzskatāms par gaisa kuģi, uz ko attiecināms atbilstošs normatīvais regulējums.

Bezpilota gaisa kuģa sistēma (“UAS”) ir bezpilota gaisa kuģis un aprīkojums tā attālinātai vadībai.

PIEMĒROJAMAIS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ VEICAMI BEZPILOTA GAISA KUĢU LIDOJUMI

AERONAVIGĀCIJAS INFORMĀCIJA

Elektroniskais bezpilota gaisa kuģu pārlūks

Gaisa telpas lietotājiem paredzētā aeronavigācijas informācija, tai skaitā informācija par objektiem, ap kuriem noteikti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi, ir pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē https://ais.lgs.lv publicētajā Integrētajā aeronavigācijas informācijas blokā.

Uz darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot bezpilota gaisa kuģus, var tikt attiecināts papildu normatīvais regulējums

Īpaši, ja bezpilota gaisa kuģis aprīkots ar sensoru, kas spēj iegūt personas datus (piemēram, fotokamera/vidoekamera)

Veicot UAS lidojumus, pastāv liela neapzinātas personas datu vākšanas un/vai apstrādes iespējamība. Pirms lidojumu veikšanas nepieciešams rūpīgi izvērtēt, vai ievācat/apstrādājat personas datus un vai atbilstat tiesību aktos noteiktajām saistībām un ierobežojumiem.

Sīkāka informācija pieejama Datu valsts inspekcijas mājaslapā: https://www.dvi.gov.lv/

Bez saskaņošanas ar attiecīgā kritiskās infrastruktūras objekta īpašnieku vai tiesisko valdītāju aizliegts veikt tā filmēšanu, fotografēšanu vai jebkāda cita veida dokumentēšanu, ja pie attiecīgā kritiskās infrastruktūras objekta novietota informatīva norāde ,,BEZ SASKAŅOŠANAS FOTOGRAFĒT, FILMĒT AIZLIEGTS”.

Sīkāka informācija: https://www.likumi.lv

Daļa frekvenču joslu ir izmantojamas bez īpašu atļauju saņemšanas, tomēr ir virkne frekvenču, kuru lietojums ir individuāli jāsaskaņo. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu raidīšanai paredzētās radiofrekvences.

Sīkāka informācija pieejama VAS “Elektroniskie sakari”: https://www.vases.lv/