Pārbaudes norises kārtība

Teorētisko zināšanu pārbaude tiek kārtota, ievērojot šādu kārtību:

  1. Teorētiskā zināšanu pārbaude ilgst 30 minūtes un sastāv no 30 jautājumiem ar atbilžu variantiem.
  2. Katrā jautājumā ir viens pareizais atbilžu variants. Atbilžu varianta maiņas gadījumā jāatgriežas pie vēlamā jautājuma un jāatzīmē jaunais izvēlētais atbildes variants.
  3. Pārbaude tiek kārtota patstāvīgi un saziņa ar citām personām nav atļauta.
  4. Pārbaude uzskatāma par sekmīgi nokārtotu, ja ir pieļautas ne vairāk par trim nepareizām atbildēm.
  5. Lēmums par sekmīgi nokārtotu tālvadības pilota teorētisko zināšanu pārbaudi tiešsaistē tiks nosūtīts uz Jūsu lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi.
  6. Saņemot neapmierinošu novērtējumu, pārbaudi atkārtoti atļauts kārtot ne ātrāk kā pēc 24 stundām.

Pārbaudes satura kopēšana, fotografēšana vai filmēšana ir stingri aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā vainīgā persona var tikt saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Lai apstirpinātu, ka esat iepazinies(-usies) ar pārbaudes norises kārtību, lūdzu, izvēlieties “Atzīmēt kā pabeigtu”