Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmens standartscenārijiem (STS)

Statuss
Neesat uzsācis šo kursu
Cena
Tikai reģistrētiem lietotājiem
Sākt
This course is currently closed

Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmens standartscenārijiem (STS)

APRAKSTS

Lai veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumus specifiskās kategorijas ietvaros, tālvadības pilota kvalifikācijai ir jāatbilst kompetences prasībām, kas noteiktas atbilstoši risku novērtējumam un aptver gan teoretiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes. Šis eksāmens ir paredzēts tālvadības pilotiem, kam nepieciešams tālvadības pilota teorētisko zināšanu sertifikāts, kas apliecina tālvadības pilota teorētiskās zināšanas saskaņā ar standartscenārijiem (STS) – Regulas (ES) 2019/947 pielikuma 1. papildinājuma I nodaļas A pielikumu.

A1/A3 apakškategorijas eksāmens tiek kārtots “Atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes apmācības kursa” ietvaros.

Ja A1/A3 eksāmens ir nokārtots citā valstī, nepieciešams:

 1. uzrādīt saņemto apliecinājumu par tiešsaistes apmācību pabeigšanu
 2. izveidot lietotāja kontu šajā platformā

Eksāmens ilgst 40 minūtes un sastāv no 40 jautājumiem ar atbilžu variantiem, kas sagrupēti pa šādām tēmām:

 1. Aviācijas regulējums;
 2. Cilvēka veiktspējas ierobežojumi;
 3. Ekspluatācijas procedūras;
 4. Tehniskie un ekspluatācijas pasākumi gaisa risku mazināšanai.
 5. Vispārīgas zināšanas par UAS;
 6. Meteoroloģija;
 7. UAS lidojuma veiktspēja;
 8. Tehniskie un ekspluatācijas pasākumi zemes risku mazināšanai.

* – Ja tālvadības pilotam jau ir A2 apakškategorijas kompetences sertifikāts, eksāmens sastāv no 30 jautājumiem par i., ii., iii., iv. un v. apakšpunktā minētajām tēmām.

Sīkāk par eksāmenā aptvertajām tēmām: LEJUPIELĀDĒT

Eksāmens ir sekmīgi nokārtots, ja pareizi sniegtas atbildes vismaz uz 75% jautājumu.

Lai sekmīgi nokārtotu šo eksāmenu, nepieciešamās zināšanas un prasmes tālvadības pilots var apgūt dažādi, piemēram:

 1. Mācībās kādā no Civilās aviācijas aģentūras atzītajām struktūrām
 2. Pašmācības ceļā, piemēram:
  1. apgūstot bezpilota gaisa kuģa ražotāja izstrādātajās rokasgrāmatās un vadlīnijās ietverto informāciju
  2. lasot atbilstošu literatūru un/vai skatoties skaidrojošus mācību video
  3. iegūstot informāciju par pieredzi no citiem pieredzējušākiem tālvadības pilotiem

Pēc sekmīgi nokārtota STS klātienes eksāmena Jūs iegūsiet tālvadības pilota teorētisko zināšanu sertifikātu. Šis sertifikāts būs pieejams Civilās aviācijas aģentūras reģistrā (https://e.caa.lv/), derīgs 5 gadus un atzīts visā Eiropas Savienībā.

* – Sekmīgi nokārtots tālvadības pilota eksāmens apliecina tālvadības pilota kvalifikāciju. Lai veiktu lidojumus specifiskās kategorijas ietvaros UAS ekspluatantam ir jāsaņem atbilstoša ekspluatācijas atļauja.

NOSACĪJUMI
Lai būtu iespēja kārtot STS teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu, nepieciešams:
 1. reģistrēties par tālvadības pilotu Civilās aviācijas aģentūras reģistrā (https://e.caa.lv/) un iegūt tālvadības pilota numuru (LVA-RP-############)
 2. izveidot lietotāja kontu šajā platformā
 3. apgūt “Atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes apmācības kursu” un nokārtot attālināto A1/A3 apakškategorijas eksāmenu*
 4. pieteikties klātienes tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmenam standartscenārijiem (STS) un veikt apmaksu
 5. ar personas apliecinošu dokumentu ierasties Civilās aviācijas aģentūrā iepriekš noteiktā datumā un laikā
* – Ja apliecinājums par A1/A3 tiešsaistes apmācību pabeigšanu ir saņemts citā valstī, to nepieciešams iesniegt Civilās aviācijas aģentūrā pirms reģistrācijas eksāmenam
MAKSA

Pirmreizēja eksāmena kārtošana: 20EUR
Atkārtota eksāmena kārtošana: 15EUR

VALODA
Eksāmenu iespējams kārtot latviešu un angļu valodās