Aktualitātes

Atgadījumu ziņošana dronu lietotājiem

Aktualitātes | 15/09/22

Lai uzlabotu tālvadības pilotu un UAS ekspluatantu zināšanas par atgadījumu ziņošanu, kā arī lai atvieglotu atgadījuma ziņojumu iesniegšanu, Civilās aviācijas aģentūra ir izveidojusi šai tēmai atsevišķi veltītu sadaļu Sadaļā “Atgadījumu ziņošana” ir aprakstītas atbildes uz šādiem dronu lietotāju bieži uzdotajiem…

Lasīt vairāk

Dronu lietotājiem iespējams ietekmēt nozares attīstību Latvijā

Aktualitātes | 23/09/21

Bezpilota gaisa kuģu jeb dronu lietotājiem ir iespēja ietekmēt jomas attīstību Latvijā, sniedzot savu viedokli, kādas ir esošās nozares problēmas un redzējumu, kā jāuzlabo normatīvais regulējums un jāattīsta valsts informācijas sistēmas, lai dronu lietošana būtu ērta un droša.

Noteikti būtiski gaisa telpas ierobežojumi austrumu pierobežā

Aktualitātes | 19/08/21

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA), pamatojoties uz Valsts robežsardzes pieprasījumu, noteikusi būtiskus gaisa telpas ierobežojumus pie sauszemes robežas ar Krieviju un Baltkrieviju.

CAA ieviesīs vienotu dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmu Latvijā

Aktualitātes | 29/07/21

Nākamo divu gadu laikā valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) ar Kohēzijas fonda (KF) atbalstu plāno izveidot bezpilota gaisu kuģu jeb dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmu Latvijā. Sistēma paredz dronu lietotājiem ērtā, viegli saprotamā un digitālā veidā pieprasīt un saņemt…

Lasīt vairāk

A2 kompetences sertifikātu iegūšana bez papildus klātienes eksāmena

Aktualitātes | 07/07/21

Tālvadības pilotiem, kuri Civilās aviācijas aģentūrā ir nokārtojuši praktisko prasmju pārbaudes, līdz 2021.gada 31.decembrim ir iespēja iegūt A2 kompetences sertifikātu bez papildus klātienes eksāmena kārtošanas.

Tiešsaistes vebinārs par dronu atbilstību lidojumiem specifiskajā kategorijā

Aktualitātes | 06/05/21

Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) š.g. 7. maijā rīko tiešsaistes vebināru, kurā paredzēts dalīties pieredzē par jauno dizaina verifikācijas procesu bezpilota gaisa kuģu jeb dronu lidojumiem specifiskajā kategorijā (SAIL III un IV risku klasēm).

Tālvadības pilotu kompetences pielīdzinātas ierobežotajai A2 apakškategorijai

Aktualitātes | 19/03/21

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/947 (2019.gada 24.maijs) par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām, paredz, ka atvērtajā kategorijā visiem tālvadības pilotiem, veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru masa ir 250g un vairāk, jābūt nokārtotām atbilstošām pārbaudēm. Civilās aviācijas…

Lasīt vairāk

Kā piemērojami bezpilota gaisa kuģu jomu regulējošie MK noteikumi Nr.368?

Aktualitātes | 18/03/21

Līdz 2021.gada 1.jūlijam tiek izstrādāti grozījumi nacionālajā regulējumā, ieviešot un papildinot regulas prasības. Līdz tam daļēji paliek spēkā un ir piemērojami Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumi Nr.368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu…

Lasīt vairāk

Seminārs par ES vienoto regulējumu dronu lietošanā

Aktualitātes | 07/01/21

Piektdien, 8. janvārī, plkst. 10.00 valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” rīko tiešsaistes semināru par jauno Eiropas regulējumu un obligāto reģistrāciju e-pakalpojumu portālā e.caa.lv.

Darbu sācis bezpilota gaisa kuģu e-pakalpojumu portāls

Aktualitātes, Informācija medijiem | 05/01/21

Ar šodienu, 5. janvāri, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanti un tālvadības piloti aicināti attālināti reģistrēties valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) jaunajā bezpilota gaisa kuģu jeb dronu e-pakalpojumu portālā e.caa.lv.