BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Šajā sadaļā pieejami biežāk uzdotie jautājumi par bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumiem.

VISPĀRĪGI JAUTĀJUMI

ES VIENOTAIS REGULĒJUMS

Regulas (ES) 2019/945 prasības ir piemērojamas no 12/03/2019.
Regulas (ES) 2019/947 prasības ir piemērojamas no 31/12/2020, paredzot pārejas periodus atsevišķām prasībām.

Sākot no 31/12/2020:

 • obligāta bezpilota gaisa kuģu sistēmu (UAS) ekspluatantu (dronu lietotāju/īpašnieku) un sertificētās kategorijas bezpilota gaisa kuģu reģistrācija
 • lidojumi specifiskās kategorijas ietvaros atļauti tikai, ja ir saņemta Civilās aviācijas aģentūras izsniegta ekspluatācijas atļauja (vai pārejas periodā atbilstoši MK noteikumiem Nr.368 – paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļauja)
 • līdz 01/01/2023 lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem bez atbilstoša C klases marķējuma (Regula (ES) 2019/945) būs atļauts veikt “limitētajā” atvērtajā kategorijā, kurā noteiktas stingrākas prasības attiecībā uz pieļaujamām masām un attālumiem no trešajām personām

Sākot no 01/01/2022:

 • ekspluatācijas atļaujas, kas izsniegtas atbilstoši nacionālajam regulējumam vairs nebūs derīgas
 • informācija par UAS ģeogrāfiskajām zonām (nosacījumi un ierobežojumi) tiek nodrošināti vienotā brīvi pieejamā digitālā formātā

Sākot no 01/01/2023:

 • lidojumiem atvērtajā kategorijā pilnībā jāatbilst visām Regulu (ES) 2019/947 un (ES) 2019/945 prasībām (beidzas “limitētās” atvērtās kategorijas pārejas periods)

UAS ekspluatants ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras rīcībā ir bezpilota gaisa kuģis (drons) ar ko tiek veikts lidojums. Persona vienlaikus var būt gan UAS ekspluatants, gan arī tālvadības pilots (ja persona faktiski vada drona lidojumu). Tāpat persona var būt tikai tālvadības pilots, ja tā, piemēram, veic lidojumus uzņēmuma vardā (šajā gadījumā uzņēmums būtu UAS ekspluatants).

Ja esat iegādājies dronu un plānojat veikt lidojumus savam priekam, Jūs vienlaicīgi esat gan UAS ekspluatants, gan tālvadības pilots.

Ja esat iegādājies dronu, ko uzdāvināt citai personai, kura veic ar to lidojumus – tad šī persona kļūst par UAS ekspluatantu un tālvadības pilotu vienā personā.

Kaut arī ikdienā bieži tiek izmantots vārds “drons”, tas nav oficiāls termins. Jebkurš lidaparāts, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, ir gaisa kuģis. Savukārt bezpilota gaisa kuģis ir jebkurš gaisa kuģis, ar kuru veic lidojumu vai kas konstruēts autonomai ekspluatācijai vai pilotēšanai no attāluma bez pilota gaisa kuģī.

Neatkarīgi no tā izmēra, masas, konfigurācijas vai kopējās pacelšanās masas, bezpilota gaisa kuģis (drons) ir uzskatāms par gaisa kuģi, uz ko attiecināms atbilstošs normatīvais regulējums. Veicot lidojumus gaisa telpā ir jāievēro dažādi noteikumi un nosacījumi, lai neapdraudētu citus gaisa telpas lietotājus un cilvēkus uz zemes.

Regulējums attiecas uz visiem bezpilota gaisa kuģu lietotājiem, neatkarīgi no veikto lidojumu mērķa vai bezpilota gaisa kuģa masas un izmēra (t.sk. rotaļlietām). Tāpat jaunais regulējums ietekmē arī bezpilota gaisa kuģu sistēmu (UAS) un papildierīču ražotājus, ražotāju pilnvarotos pārstāvjus, importētājus un izplatītājus.

Noskaidrojiet prasības, kas attiecas uz Jums: Palīgrīks prasību noskaidrošanai

Sīkāka informācija par ES regulējuma prasībām:
ES regulējums bezpilota gaisa kuģu lietotājiem

Bezpilota gaisa kuģis (drons) uzskatāms par rotaļlietu tikai gadījumā, ja tas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem.

Atbilstību direktīvas prasībām deklarē rotaļlietas ražotājs, atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kad tiek apšaubīta atbilstība direktīvas prasībām, tirgus uzraudzības iestāde, balstoties uz virkni kritēriju, veic atbilstības pārbaudi.

Pārliecinieties, ka/vai drona ražotājs ir skaidri norādījis, ka tā ir rotaļlieta un paredzēta lietošanai personām, kas jaunākas par 14 gadiem. Ja šādas norādes nav, vai ražotājs norādījis lielāku vecumu, drons nav uzskatāms par rotaļlietu. Tāpat jāņem vērā, ka, veicot tehniskas modifikācijas, ko ražotājs nav paredzējis (piemēram, uzstādot videokameru vai nomainot raidītājus), rotaļlietas statuss tiek zaudēts.

Par autonomu bezpilota gaisa kuģa (drona) lidojumu tiek uzskatīts tāds lidojums, kura izpildē tālvadības pilotam nav iespējams iejaukties. Proti, drons ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj tikt galā ar paredzētām un neparedzētām avārijas situācijām.

Savukārt automātiska lidojuma gadījumā drons veic lidojumu pa iepriekš definētu lidojuma maršrutu, saglabājot tālvadības pilotam iespēju jebkurā brīdī iejaukties tā vadībā un novērst apdraudējumu, kas netika paredzēts programmējot lidojuma maršrutu.

 

Automātiski lidojumi ir atļauti jebkurā no darbības kategorijām, tomēr autonomi lidojumi nav atļauti atvērtās kategorijas ievaros.

Lidojumā neiesaistīta persona ir persona, kura nepiedalās bezpilota gaisa kuģa (drona) lidojuma izpildē vai kura nepārzina UAS ekspluatanta sniegtos norādījumus vai drošības pasākumus.

Persona ir uzskatāma par lidojumā iesaistītu, ja tā sniegusi skaidru un pārliecinošu apstiprinājumu par vēlmi būt iesaistītai, apzinās riskus un ir spējīga bez uzmanības novēršanas sekot līdzi drona lidojuma maršrutam.

Tādēļ, lai persona tiktu uzskatīta par lidojumā iesaistītu, tai:

 • skaidri un nepārprotami jādod sava piekrišana būt iesaistītai lidojuma izpildē (piemēram, piekrišana, ka drons viņu pārlido)
 • jāsaņem no UAS ekspluatanta vai tālvadības pilota instruktāža par drošības pasākumiem, kā rīkoties avārijas situācijā
 • jābūt spējīgai koncentrēt savu uzmanību uz lidojuma izpildi un sekot līdzi lidojuma trajektorijai, lai avārijas gadījumā būtu iespēja izvairīties no sadursmes

Piemēram, publiska pasākuma biļetē vai norises vietā norādot, ka tiks izmantoti droni, netiek uzskatīts par pietiekamu, lai dalībniekus uzskatītu par lidojumā iesaistītiem, jo UAS ekspluatantam ir jāsaņem pārliecinoša personu piekrišana, jāveic instruktāža un jāpārliecinās, ka personas apzinās riskus un zina, kā rīkoties avārijas situācijā.

Cilvēku pulcēšanās vieta ir cilvēku kopums, ko neraksturo konkrēts cilvēku skaits, bet spēja brīvi pārvietoties un izvairīties no sadursmes gadījumā, ja zudusi kontrole pār bezpilota gaisa kuģi (dronu). Ja cilvēku blīvums ir tik liels, ka liedz brīvi izvairīties no drona, tā ir uzskatāma par cilvēku pulcēšanās vietu.

Piemēri cilvēku pulcēšanās vietām:

 • publisku pasākumu norises vieta
 • pludmale vai parks saulainā dienā
 • iepirkšanās centrs vai tirgus, laikā, kad tur pulcējas cilvēki
 • atpūtas zonas u.c.

REĢISTRĀCIJAS PRASĪBAS

Ja vien bezpilota gaisa kuģis (drons) neatbilst sertificētajai kategorijai, to nav nepieciešams reģistrēt, tomēr Jums jāreģistrējas kā UAS ekspluatantam (personai, kuras rīcībā ir viens vai vairāki bezpilota gaisa kuģi).

Reģistrēties iespējams Civilās aviācijas aģentūras portālā: https://e.caa.lv/

Reģistrācijas maksa: 5EUR
Reģistrācijas termiņš: 1 gads

Reģistrācija jāveic vienreiz, neatkarīgi no tā, cik dronu ir Jūsu rīcībā. Reģistrācijas rezultātā Jūs saņemsiet UAS ekspluatanta numuru (piemēram, LVA123456abcdej), ar ko jāmarķē katrs drons, ar kuru veicat lidojumus.

Ja persona veic lidojumus ar citai personai piederošu dronu, tai:

 1. Jāreģistrējas
 2. Jāmarķē drons ar savu UAS ekspluatanta numuru
 3. Jāaugšupielādē reģistrācijas numurs attālinātās identifikācijas sistēmā (ja tāda ir)

Izņēmumi, kuros UAS ekspluatantam nav jāreģistrējas*:

 1. Lidojumi tiek veikti ar dronu, kura masa <250g un tas nav aprīkots foto/video kameru (ja Jūsu dronam ir foto/video kamera, reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no tā masas)
 2. Lidojumi tiek veikti ar rotaļlietu, kas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem

*-reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no bezpilota gaisa kuģa, ja lidojumi tiek veikti specifiskās kategorijas ietvaros

Noskaidrojiet prasības, kas attiecas uz Jums: Palīgrīks prasību noskaidrošanai

Ja bezpilota gaisa kuģis (drons) ir aprīkots ar sensoru, kas spējīgs ierakstīt personu datus (piemēram, foto/video kamera),  Jums jāreģistrējas kā UAS ekspluatantam (personai, kuras rīcībā ir viens vai vairāki bezpilota gaisa kuģi).

Izņēmumi, kad UAS ekspluatantam nav jāreģistrējas*:

 1. Lidojumi tiek veikti ar dronu, kura masa <250g un tas nav aprīkots foto/video kameru (ja Jūsu dronam ir foto/video kamera, reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no tā masas)
 2. Lidojumi tiek veikti ar rotaļlietu, kas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem

*-reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no bezpilota gaisa kuģa, ja lidojumi tiek veikti specifiskās kategorijas ietvaros

Tāpat obligāta prasība reģistrēties neatkarīgi no drona, ar kuru tiek veikts lidojums

Reģistrācijas rezultātā Jūs saņemsiet UAS ekspluatanta numuru (piemēram, LVA123456abcdef)*.

Ar šo numuru jāmarķē katrs drons (arī pašbūvētie droni), ar kuru veicat lidojumus. Marķējumam jābūt nolasāmam, neizmantojot papildu iekārtas vai instrumentus.

Ja drona izmērs vai citi raksturlielumi neļauj marķējumu izvietot redzamu uz drona korpusa, to atļauts veikt bateriju nodalījumā ar nosacījumu, ka marķējuma sasniegšanai un nolasīšanai nav nepieciešami papildu instrumenti.

Ja persona veic lidojumus ar citai personai piederošu dronu, tai:

 1. Jāmarķē drons ar savu UAS ekspluatanta numuru
 2. Jāaugšupielādē savs reģistrācijas numurs attālinātās identifikācijas sistēmā (ja tāda ir)
* – Svarīgi pievērst uzmanību un nejaukt UAS ekspluatanta numuru (piemēram, LVA123456abcdef) ar tālvadības pilotam piešķirto numuru, kas daļēji var sakrist (piemēram, LVA-RP-ghijkl567890).

Jā, jums piešķirtais UAS ekspluatanta numurs ir unikāls un derīgs visā Eiropas Savienībā.

Pievērsiet uzmanību, ka tas ir Jūsu pienākums un atbildība reģistrēties ES dalībvalstī, kurā ir Jūsu dzīvesvieta. Vienlaikus reģistrēties divās valstīs nav atļauts.

Jūsu pienākums un atbildība ir reģistrēties ES dalībvalstī, kurā ir Jūsu dzīvesvieta vai uzņēmējdarbības vieta.

Piemēram, Ja dzīvojat Zviedrijā, reģistrācija jāveic Zviedrijā noteiktajai kārtībai. 

Savukārt, ja Jūsu dzīvesvieta ir ārpus ES, bet lidojumus vēlaties veikt kādā no ES dalībvalstīm, Jums jāreģistrējas tajā valstī, kur pirmo reizi veicat lidojumus. Šāda reģistrācija būs derīga visā Eiropas Savienībā.   

Vienlaikus reģistrēties divās ES valstīs nav atļauts.

Prasība reģistrēties Civilās aviācijas aģentūras portālā https://e.caa.lv/ attiecas arī uz tiem bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem, kuri atbilstoši MK noteikumu Nr.368 prasībām saņēmuši paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas, kurās norādīti numuri (LVA-UEASE#### un LVA-RP####), kas neatbilst jaunā regulējuma prasībām.

Lai tālvadības pilotam būtu iespējams nokārtot nepieciešamās pārbaudes, kā arī UAS ekspluatantam to iekļaut savā norīkoto tālvadības pilotu sarakstā, ir nepieciešams reģistrēties kā lietotājam Civilās aviācijas aģentūras portālā: https://e.caa.lv/

Reģistrācijas maksa: BEZMAKSAS

Obligāta reģistrācijas prasība attiecas uz UAS ekspluatantu – jebkuru fizisku vai juridisku personu, kuras rīcībā ir bezpilota gaisa kuģis (drons) un kuras vārdā tiek veikts lidojums

ATVĒRTĀ KATEGORIJA

BEZPILOTA GAISA KUĢA KLASES IDENTIFIKĀCIJAS MARĶĒJUMS

Regula (ES) 2019/945 nosaka tehniskās prasības un ierobežojumus bezpilota gaisa kuģu sistēmām, kas tiek laistas ES tirgū.

Regulā noteiktas vairākas bezpilota gaisa kuģu sistēmu klases (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6), kuras būtiski nejaukt ar darbības kategorijām (“Atvērtā”, “Specifiskā” un “Sertificētā”).

Arī rotaļlietas (Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu izpratnē) ir uzskatāmas par bezpilota gaisa kuģiem, kam jāatbilst C0 klasei noteiktajām prasībām un ierobežojumiem, t.sk.: masa <250g, maksimālais ātrums 19m/s un maksimālais sasniedzamais lidojuma augstums 120m. Ja netiek ievērotas C0 klases prasības, tad nevar tikt piemērotas atbilstošas paredzētās atkāpes no noteikumu prasībām.

UAS klases identifikācijas zīmi marķē UAS ražotājs (nevis UAS ekspluatants, balstoties uz drona parametriem), tādējādi apliecinot un uzņemoties atbildību, ka produkts atbilst noteiktām tehniskajām prasībām. Vienam bezpilota gaisa kuģim var būt vairāki UAS klases identifikācijas marķējumi.

Izpratne par bezpilota gaisa kuģu sistēmu klasēm (tehniskās prasības) un to sasaisti ar darbības kategorijām (noteikumi, procedūras un
kvalifikācija) ir ļoti būtiska, veicot pārrunas par nosacījumu noteikšanu UAS ģeogrāfiskajās zonās.

Bezpilota gaisa kuģa (drona) klases identifikācijas zīmi marķē UAS ražotājs, tādējādi apliecinot un uzņemoties atbildību, ka produkts atbilst konkrētai klasei un tai noteiktām prasībām.

Ja ražotājs nav skaidri norādījis drona klasi un marķējis dronu ar klases identifikācijas zīmi atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām, visticamāk, Jūsu drons neatbilst nevienai klasei un ir uzskatāms par neatbilstošu kādai no klasēm.

Ja drons ir bez atbilstoša klases identifikācijas marķējuma, ar to atļauts veikt lidojumus, ievērojot papildus nosacījumus un ierobežojumus.

Līdz 01/01/2023 droniem ar masu:

 • <250g atļauts veikt lidojumus A1 apakškategorijā
 • <500g atļauts veikt lidojumus A1 apakškategorijā, ievērojot, ka nav atļauts veikt lidojumus virs lidojumā neiesaistītām personām
 • <2kg atļauts veikt lidojumus ne tuvāk par 50m no lidojumā neiesaistītām personām, ja tālvadības pilota kompetence atbilst A2 apakškategorijai noteiktajām prasībām
 • <25kg atļauts veikt lidojumus A3 apakškategorijā, ievērojot 150m attālumu no lidojumā neiesaistītām personām, dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām

Pēc 01/01/2023 droniem ar masu:

 • <250g atļauts veikt lidojumus A1 apakškategorijā
 • <25kg atļauts veikt lidojumus A3 apakškategorijā

Noskaidrojiet prasības, kas attiecas uz Jums: Palīgrīks prasību noskaidrošanai

"PIRMĀS PERSONAS SKATA" (FPV) LIDOJUMI

“Pirmās personas skata” (FPV) lidojumi, kad tālvadības pilotam nav tiešā redzamība ar bezpilota gaisa kuģi (dronu), atļauti tikai pie nosacījuma, ja ir piesaistīts drona novērotājs, kurš atrodoties blakus tālvadības pilotam bez palīglīdzekļiem vizuāli novēro bezpilota gaisa kuģi un palīdz tālvadības pilotam to noturēt tiešās redzamības (VLOS) robežās un droši veikt lidojumu.

Būtiski ņemt vērā, ka šādam novērotājam jāatrodas blakus tālvadības pilotam, lai saziņa tiktu veikta nekavējoties un bez tehnisko līdzekļu (piemēram, telefona vai rācijas) iesaistes. Gadījumā, ja novērotājs pamana šķēršļus vai lidojumā neiesaistītu personu tuvošanos, tas var brīdināt tālvadības pilotu, norādot, piemēram, nepieciešamību nekavējoties pārtraukt lidojumu.

Piemēri “pirmās personas skata” (FPV) lidojumiem:

 • Lidojumi ar brillēm, uz kurām tiek pārraidīti attēli, kas tiek saņemti no videokameras, kas uzstādīta uz drona
 • Filmēšana vai inspekcijas darbi, tālvadības pilotam vadot dronu skatoties ekrānā
 • Dronu sacīkstes

Parasti bezpilota gaisa kuģu (dronu) sacīkstes tiek organizētas gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros. Šādā gadījumā nepieciešams saņemt Civilās aviācijas aģentūras izsniegtu ekspluatācijas atļauju pēc īpašas kārtības, ko paredz Regulas (ES) 2019/947 16.pants.

Ja šādas darbības vēlaties veikt ārpus gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības un bez lidojumā neiesaistītām personām (skaidrojumu skatīt sadaļā “vispārīgie jautājumi”), šādi lidojumi atbilst atvērtās kategorijas A3 apakškategorijai.

PĀREJAS PERIODS

IEPRIEKŠ IZSNIEGTĀS ATĻAUJAS

2019.gada 13.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” būs spēkā līdz 2021.gada 1.jūlijam un ir piemērojami ciktāl tie nav pretrunā ar Regulā (ES) 2019/947 noteiktajiem ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām.

Piemēram, jāņem vērā, ka:

  • atbilstoši Regulai (ES) 2019/947, dalībvalstīm ir tiesības noteikt UAS ģeogrāfiskās zonas. Līdz jaunu Ministra kabineta noteiktumu pieņemšanai šādas zonas ar papildu ierobežojumiem un nosacījumiem ir noteiktas MK noteikumu Nr.368 24., 26., 27., 30., 31., 32., 33., 34. un 35.punktā.
  • prasības attiecībā uz vispārējo civiltiesisko apdrošināšanu ir noteiktas MK noteikumu Nr.368 11.punktā.
  • pārejas periodā iespējams saņemt paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas, kas paredz arī papildus tālvadības pilotu pārbaudes, atbilstoši MK noteikumu Nr.368 prasībām (lēmumi par tālvadības pilotu pārbaudēm un izsniegtās atļaujas ir derīgas līdz 2021.gada 1.jūlijam un atzītas tikai Latvijas teritorijā).

Paralēli tam notiek darbs pie jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrādes, un līdz 2021.gada 1.jūlijam būs sagaidāmas izmaiņas nacionālajā regulējumā, kas saistītas ar Regulas (ES) 2019/947 prasību ieviešanu Latvijā.

Sīkāka informācija: Kā piemērojami bezpilota gaisa kuģu jomu regulējošie MK noteikumi Nr.368?

Tālvadības pilotiem, kuri pārbaudes ir nokārtojuši atbilstoši 2019.gada 13.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” prasībām un lidojumus veic bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantam izsniegtās paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas ietvaros, lēmumi par sekmīgi nokārtotām pārbaudēm tāpat kā izsniegtās ilgtermiņa atļaujas ir derīgas līdz 2021.gada 1.jūlijam un ir atzītas tikai Latvijas teritorijā.

Lai veiktu lidojumus atvērtajā vai specifiskajā kategorijā, tālvadības pilotiem nepieciešams kārtot pārbaudes atbilstoši jaunā regulējuma prasībām. Tālvadības pilota apliecinājumu un sertifikātu derīguma termiņš būs 5 gadi un tie būs atzīti visā Eiropas Savienībā.

Lēmumus, kas izsniegti atbilstoši MK noteikumu Nr.368 prasībām paredzēts tikai daļēji pielīdzināt jaunajā regulējumā noteiktajām kompetencēm. Sīkāka informācija: Tālvadības pilotu kompetences pielīdzinātas ierobežotajai A2 apakškategorijai

UAS ekspluatantiem izsniegtās paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas atbilstoši 2019.gada 13.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” prasībām, ir derīgas līdz 2021.gada 1.jūlijam un tikai Latvijas teritorijā.

Šo termiņu ir iecerēts pagarināt līdz 2022.gada 1.janvārim, tomēr, pirms jaunie MK noteikumi tiek oficiāli pieņemti, termiņš paliek nemainīgs – 2021.gada 1.jūlijs.