Ilmārs Ozols

Ilmārs Ozols

Tālvadības pilotu kompetences pielīdzinātas ierobežotajai A2 apakškategorijai

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/947 (2019.gada 24.maijs) par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām, paredz, ka atvērtajā kategorijā visiem tālvadības pilotiem, veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru masa ir 250g un vairāk, jābūt nokārtotām atbilstošām pārbaudēm. Civilās aviācijas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu pielīdzināt līdzšinējās tālvadības pilotu kompetences ierobežotajai A2 apakškategorijai.