PAAUGSTINĀTA RISKA BEZPILOTA GAISA KUĢU LIDOJUMU ATĻAUJAS

UAS EKSPLUATANTS

Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatants (“UAS ekspluatants”) ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kas ekspluatē (atbild par lidojumu veikšanu) vai plāno ekspluatēt vienu vai vairākas bezpilota gaisa kuģa sistēmas

TĀLVADĪBAS PILOTS

Tālvadības pilots ir fiziska persona, kas atbildīga par bezpilota gaisa kuģa lidojuma drošu vadīšanu, proti, manuāli apkalpo lidojuma vadības ierīces vai, ja bezpilota gaisa kuģis izpilda automātisku lidojumu, pārrauga tā kursu un saglabā spēju jebkurā brīdī iejaukties un mainīt kursu

Arī fiziska persona, kas bezpilota gaisa kuģa (drona) lidojumu veic atpūtas nolūkos ir uzskatāma par UAS ekspluatantu 

Fiziska persona, kas lidojumu veic savā vārdā, vienlaikus ir uzskatāma gan par UAS ekspluatantu, gan tālvadības pilotu

Paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojums ir bezpilota gaisa kuģa lidojums, kuru paredzēts veikt, atkāpjoties no noteikumos noteiktajām pamatprasībām. Lai veiktu šādus lidojumus UAS ekspluatantam ir jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras izsniegta paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojuma atļauja, savukārt tālvadības pilotam ir jānokārto atbilstošas pārbaudes.

Noskaidrot prasības UAS ekspluatantam un tālvadības pilotam paugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojuma atļaujas iegūšanai

Lai saņemtu saņemtu paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļauju, Civilās aviācijas aģentūrā ir jāiesniedz noteiktas formas oficiāli parakstīts iesniegums (MK noteikumi Nr. 368 – 9.pielikums), tam pievienojot UAS ekspluatanta darbības aprakstu un apdrošināšanas polises kopiju:

DRUKĀTĀ VEIDĀ

Iesnieguma un tā pielikumu oriģināls jānogādā Civilās aviācijas aģentūrā, Biroju iela 10, lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053

VAI
ELEKTRONISKĀ VEIDĀ

Iesniegums un tā pielikumi, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz e-pasta adresi: caa@caa.gov.lv